Vad ingår?

För att du ska känna dig trygg genom hela processen, har vi tagit fram en väl genomarbetad plan för vad vi tycker ska ingå när du bokar Andreas Carling som kontrollansvarig:

– Upprättande av kontrollplan enl. PBL.

– Deltagande i tekniskt samråd på kommunen.

– Två noggrant dokumenterade byggplatsbesök enligt kontrollplan.

– Närvaro vid byggnadsnämndens byggplatsbesök.

– Genomgång och kontroll av entreprenörers egenkontroller.

– Kontroll och revidering av kontrollplan.

– Upprättande av ett slututlåtande till byggnadsnämnden.

– Närvaro vid slutsamråd.

Utöver kontrollansvar, kan vi också vara behjälpliga med:

– Avtalsskrivning med entreprenörer.

– Byggprojektledning.

– Allmänna råd om byggprocessen, planeringen och genomförandet.