Kontrollansvarig

Kontrollansvarig hjälper dig att se till att projektet uppfyller kraven i bygglagstiftningen och att arbetet utförs enligt samhällets krav. Den kontrollansvarige kan också ge dig goda råd under byggtiden.

Varför kontrollansvarig?

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska byggherren utse en kontrollansvarig (KA) som ska se till att lagar och regler följs…

Vad ingår?

För att du ska känna dig trygg genom hela processen, har vi tagit fram en väl genomarbetad plan för vad…

Vad kostar det?

Andreas Carling lämnar alltid ett fast pris på tjänsten som kontrollansvarig. Önskar du utöka tjänsten med t.ex. fler besök på…

Processen - Steg för steg

Så här leder Andreas Carling er genom byggprocessen, så att ni kan känna trygghet och lugn.

 • Vi Träffas
  Här berättar ni mer om ert projekt, ambitioner och mål, och vi går igenom allt som kommer att ske under tiden som vårt samarbete fortlöper - steg för steg.
 • Bygglov
  Här går vi igenom detaljerna för bygglovet, bokar ett samråd med kommunen och ser till att alla dokument är redo för att kunna få ett startbesked.
 • Husbygge
  Här byggs huset, alla kontroller genomförs och dokumenteras. Bygget besöks av Byggnadsnämnden och vi följer upp och reviderar kontrollplanen.
 • Slutbesked
  Kontrollansvarig upprättar ett slututlåtande till byggnadsnämnden som gör ett sista besök på plats. Nu följer ett slutbesked och ni kan flytta in.

Intressanta Siffror

6
År Som Kontrollansvarig
114
Genomförda uppdrag
9
Pågående Uppdrag
168
Dagar Per Uppdrag

Referenser

Läs om några av Andreas tidigare uppdrag:

Kontrollansvarig

Kontakt

Anso Förvaltning AB
Betongvägen 7
142 50 Skogås

Mobil: 076 175 07 80
Telefon: 08 408 120 00

E-post: info@ka.nu

Certifikat nr: SC2238-12 klass K