Kontrollansvarig

Fast pris – inga överraskningar

Andreas Carling lämnar alltid ett fast pris på tjänsten som kontrollansvarig. Önskar du utöka tjänsten med t.ex. fler besök på byggplatsen, eller annat som känns extra viktigt för dig, kan vi ta med det i beräkningen.

Utöver kontrollansvar, kan vi också vara behjälpliga med:

– Avtalsskrivning med entreprenörer.

– Byggprojektledning.

– Allmänna råd om byggprocessen, planeringen och genomförandet.

 

Andreas är din konsult som företräder dig och bevakar dina intressen. Han ser till att alla inblandade parter sköter sina åtaganden och att du kan känna dig trygg genom hela byggprocessen.