Kontrollansvarig

Varför kontrollansvarig?

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska byggherren utse en kontrollansvarig (KA) som ska se till att lagar och regler följs i byggprojekt. Kontrollansvarig ska vara certifierad och medverka i kommunens tekniska samråd, besiktningar, byggnadsnämndens platsbesök och slutsamråd.

Du som byggherre är ytterst ansvarig för att alla lagkrav uppfylls under byggtiden, och en kvalitetsansvarig ska se till att kontrollen som du har över projektet fungerar. När du ska bygga är valet av kontrollansvarig avgörande för att din byggprocess ska kännas säker och trygg.

Boverket listar alla certifierade kontrollansvariga. Andreas Carling finns också med där och är ett tryggt val för er, likväl som för många återkommande byggherrar, kommunala byggbolag och hustillverkare.